"PayPal" ประกาศเลื่อนการเปิดรับผู้ใช้ใหม่ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ปิดระบบวอลเล็ตในไทย 7 มีนาคมนี้



อัพเดตล่าสุด 7 มีนาคม Paypal Thailand แถลงหลังหารือร่วมกับ ธปท. ระบุจะเปิดทำการต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้ไม่มีการปิดระบบแล้ว 


"PayPalประกาศเลื่อนการเปิดรับผู้ใช้ใหม่ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ปิดระบบวอลเล็ตในไทย 7 มีนาคมนี้โดยในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ผู้ใช้งานจะพบการเปลี่ยน ดังนี้

 บัญชีผู้บริโภค : จะไม่สามารถใช้เงินจากวอลเล็ตที่ฝากไว้ได้ ต้องถอนกลับที่บัญชีธนาคาร

บัญชีธุรกิจ : จะถูกจำกัดการใช้งาน สามารถถอนเงินผ่านบัญชีธนาคารได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

 

ล่าสุด ทาง PayPal ยังประกาศเพิ่มเติมอีกว่า ขอเลื่อนเวลาการเปิดรับผู้ใช้ใหม่ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าจะประกาศเพิ่มอีกครั้ง โดยแถลงการณ์ฉบับเต็มของ "PayPal" ระบุว่า เป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่เราได้ทำงานกันอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะกลับมาเปิดให้บริการ PayPal ในประเทศไทยอีกครั้ง

 

ในฐานะผู้ให้บริการการชำระเงินที่ได้รับอนุญาตภายในประเทศไทย เรากำลังทยอยเปิดให้บริการอีกครั้งควบคู่ไปกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่าง  ซึ่งหมายความว่า การเข้าใช้บริการ และบริการที่เรามอบให้จะค่อย เปลี่ยนไป


สำหรับธุรกิจและผู้ขาย

  • ธุรกิจจดทะเบียนในประเทศไทยยังสามารถลงทะเบียนบัญชี PayPal ประเทศไทยได้ โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด  เกิดขึ้นต่อบริการที่ได้รับ
  • การลงทะเบียนบัญชีใหม่สำหรับเจ้าของธุรกิจจะไม่สามารถดำเนินการได้จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม 
  • ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 บัญชี PayPal สำหรับเจ้าของกิจการในประเทศไทยจะถูกจำกัดการใช้งาน ยกเว้นถอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
  • ตามที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ การลงทะเบียนใช้งานบัญชีใหม่สำหรับฟรีแลนซ์หรือผู้ขายทั่วไปจะไม่สามารถดำเนินการได้จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม
  • ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 บัญชี PayPal ปัจจุบันของฟรีแลนซ์หรือผู้ขายทั่วไปในประเทศไทยจะถูกจำกัดการใช้งาน ยกเว้น เมื่อต้องการถอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

 

สำหรับผู้บริโภค

  • ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 ผู้บริโภคในประเทศไทยที่มีบัญชี "PayPal" อยู่แล้วจะไม่สามารถใช้งานกระเป๋าเงินPayPal เพื่อซื้อสินค้าออนไลน์ได้อีกต่อไป จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม ทั้งนี้ ท่านจะสามารถถอนยอดคงเหลือในกระเป๋าเงิน PayPal ไปยังบัญชีธนาคารที่ผูกไว้ได้
  • หากมีบริการ Guest Checkout ผู้บริโภคในประเทศไทย ยังสามารถชำระเงิน โดยใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตได้โดยไม่ต้องเปิดบัญชี PayPal ใหม่
  • การลงทะเบียนใช้งานบัญชีใหม่สำหรับผู้บริโภคในประเทศไทยจะไม่สามารถดำเนินการได้จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม

 

PayPal ยังคงมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าในประเทศไทยเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เราได้ทำการติดต่อลูกค้าที่อาจจะได้รับผลกระทบดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเราจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าในการกลับมาเปิดให้บริการของPayPal ประเทศไทยต่อไปบนเว็บไซต์ของเรา


ที่มา paypal.com

ใหม่กว่า เก่ากว่า
;