"โป๊ป-ธนวรรธน์" ติดโควิด-ยอดรายวัน 23,441 คน


วันนี้ (21 มี.ค.2565) ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 23,441 คนจำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 23,403 คน ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 38 คน รวมผู้ป่วยสะสม 1,153,975 คน (ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) หายป่วยกลับบ้าน 23,153 คน หายป่วยสะสม 944,243 คน (ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) ผู้ป่วยกำลังรักษา 240,339 คน เสียชีวิต 88 คน 

นอกจากนี้ เป็นตัวเลขจาก ATK จำนวน15,177 คนจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,464 รายเฉลี่ยจังหวัดละ 19 คน อัตราครองเตียง ร้อยละ 25.8

สำหรับผู้เสียชีวิตรายใหม่ 88 คน เป็นคนไทย 87 คน สัญชาติเมียนมา 1 คน อายุ 17-93 ปี จำแนกเป็นเพศชาย 44 คน เพศหญิง 44 คน ค่ากลางวันที่ตรวจพบเชื้อจนถึงเสียชีวิต คือ 6 วัน รักษานานสุด 22 วัน และพบว่าผู้เสียชีวิต 12 คน ไม่รู้มาก่อนว่าติดเชื้อโควิด-19 โดยตรวจพบเชื้อในวันที่เสียชีวิต อย่างไรก็ตาม ผู้เสียชีวิต 88 คน ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น 84 คน และพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง 608 จำนวน 83 คน

ล่าสุด "โป๊ป" ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ  ดาราดังโพสต์ไอจีว่า  “เนื่องจากผมได้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ COVID-19 จึงได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ด้วยวิธี RT-PCR ผลตรวจออกมาว่า พบเชื้อ COVID-19 มได้แจ้งทุกคน ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และต้องขอโทษทุกท่านที่ได้รับผลกระทบ

 

ที่มา thaipbs
ใหม่กว่า เก่ากว่า
;