Top Headlines

ไฟเขียว! จัดสงกรานต์ได้ แต่ห้ามประแป้ง ปาร์ตี้โฟม ดื่มสุรา

 


ไฟเขียวจัดสงกรานต์ได้ แต่ห้ามประแป้ง ปาร์ตี้โฟม ดื่มสุรา 

ศบคยืนยันจัดงานสงกรานต์ได้ แต่ต้องเป็นไปตามมาตรการ เน้นย้ำข้อห้ามในการปฏิบัติ เช่น ปาร์ตี้โฟม การขายและดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมเผยข้อปฏิบัติก่อน-หลังเทศกาลให้ปลอดภัยจากโควิด 


นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบคแถลงข่าวภายหลังการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ โดยหนึ่งในเรื่องสำคัญคือ มาตรการป้องกันโควิด-19 ในการจัดงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ ว่า สามารถจัดงานได้ แต่ให้เป็นการจัดแบบประเพณีดั้งเดิม คือ รดน้ำดำหัว ในส่วนของการจัดกิจกรรมสันทนาการต้องขออนุญาต เนื่องจากจะเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก ทางด้านกรมอนามัย ได้ออกข้อแนะนำดังนี้


สำหรับการเตรียมตัว ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา เข้าร่วมงานสงกรานต์ และกลุ่ม 608 ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และเข้ารับการประเมินความเสี่ยงของตนเอง หากพบว่ามีอาการ หรือมีความเสี่ยง ขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมงาน หรือให้พิจารณาตรวจ ATK ก่อนเดินทาง/ร่วมงานภายใน 72 ชั่วโมง ขณะเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ งดรับประทานอาหารและงดดื่มแอลกอฮอล์


ผู้จัดงาน และกิจการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานสงกรานต์ให้ลงทะเบียนบนระบบ Thai Stop Covid 2 Plus (TSC2+) และประเมินตนเองตามประเภทมาตรการ COVID Free Setting ได้แก่ การจัดกิจกรรมพิเศษ (แสดงคอนเสิร์ต/ดนตรี งานอีเวนต์ งานเทศกาล มหกรรมการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชน ศาสนสถาน ร้านอาหารขนส่งสาธารณะ เป็นต้น


การขออนุญาตจัดงานให้เป็นไปตามเขตพื้นที่สถานการณ์ หรือตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานครกำหนด สำหรับการจัดกิจกรรมในชุมชนให้แจ้งต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล(ศปก..) หรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก..) ผู้นำชุมชน และกำหนดให้มีมาตรการในการควบคุมกำกับอย่างเข้มงวด


ในระหว่างพื้นที่จัดงานสงกรานต์ ที่มีการจัดเตรียมสถานที่และควบคุมกำกับ

อนุญาตให้เล่นน้ำ และจัดกิจกรรมตามประเพณี เช่น รดน้ำดำหัว สรงน้ำพระ การละเล่น การแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ขบวนแห่ การแสดงดนตรี โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting และมีการกำกับอย่างเคร่งครัด

ห้ามปะแป้ง ปาร์ตี้โฟม จำหน่ายและบริโภคแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน

กำหนดช่องทางเข้า-ออกจากงาน จัดจุดคัดกรอง และควบคุมความหนาแน่นในพื้นที่จัดงาน (1 ต่อ 4 ตารางเมตร)

สวมหน้ากากตลอดเวลา พกเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่างตลอดเวลาที่

ร่วมงานพื้นที่สาธารณะไม่มีการควบคุม เช่น ท้องถนน ฯลฯ ห้ามเล่นน้ำ ประแป้ง และปาร์ตี้โฟม

กิจกรรมรวมกลุ่มในครอบครัว เช่น รดน้ำดำหัว การรับประทานอาหารร่วมกัน

จัดกิจกรรมในที่มีการระบายอากาศได้ดี หรือที่โล่ง ไม่หนาแน่นหรือคับแคบ

สวมหน้ากากตลอดเวลา งดกิจกรรมการสัมผัสใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกัน

เลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน

ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ควรได้รับวัคซีนให้ครบก่อนร่วมกิจกรรมสังสรรค์และสัมผัสใกล้ชิดลูกหลาน

ผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงห้ามร่วมกิจกรรม


หลังกลับจากงานสงกรานต์ ขอให้สังเกตอาการตนเอง 7 วัน โดยเฉพาะในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรงและผู้ที่จะไปพบปะกับผู้คนจำนวนมาก หากพบว่ามีอาการสงสัยติดเชื้อให้ทำการตรวจ ATK ขอให้หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนจำนวนมากโดยไม่จำเป็น ในช่วงการสังเกตอาการ พิจารณามาตรการ WFH ให้เป็นไปตามความเหมาะสม และการพิจารณาของหน่วยงาน

ทั้งนี้ การรดน้ำดำหัวมีการสัมผัสกันโดยตรง เน้นย้ำให้ผู้สูงอายุได้รับวัคซีน 3 เข็ม สวมหน้ากากอนามัย-หน้ากากผ้า เนื่องจากต้องอยู่ใกล้ชิดกับลูกหลานที่จะมาเยี่ยม และให้สงสัยไว้ก่อนว่าทุกคนมีเชื้อโควิด-19


อย่างไรก็ตาม พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบคยังเน้นย้ำในที่ประชุมด้วยว่า ขอให้ฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง รวมกับสาธารณสุขอย่างเข้มงวดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย หากพบผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาด ก่อนโฆษก ศบคจะทิ้งท้ายว่า สืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ รับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม.

ใหม่กว่า เก่ากว่า
;