กทม.ทุ่มพันล้าน ปรับภูมิทัศน์สวนลุมพินี ครบรอบศตวรรษ


วันนี้ (21 มี.ค.2565) กรุงเทพมหานคร (กทม.) เตรียมทุ่มงบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท ปรับภูมิทัศน์สวนลุมพินีครั้งใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ในปี 2568 สร้างพื้นที่สวนลุมพินีให้เป็นมากกว่าสวนสาธารณะ ตอบโจทย์การใช้งานของประชาชนในปัจจุบัน พร้อมภูมิทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งจะเริ่มการก่อสร้างระยะแรกในเดือน ส.ค.นี้

 

 

สำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์ครั้งนี้ อาคารและพื้นที่หลายส่วนจะถูกก่อสร้างและบูรณะขึ้นใหม่ พร้อมกับการวางระบบระบายน้ำของพื้นที่กลางเมือง ประกอบด้วยสวนน้ำช่วยเมือง สวนป่าและกิจกรรมยุคใหม่ จุดเชื่อมต่อสะพานเขียว ลานรอบอาคารบันเทิง หรือลานลีลาศเดิม ที่ปัจจุบันถูกทิ้งร้างไม่ได้ใช้งาน

 

 

การปรับปรุงสวนจีน สร้างโรงอาหารและสวนผักในเมือง สวนเพื่อการเรียนรู้ และสปอร์ตคลับ ขณะเดียวกัน ก็จะปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่กายภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้มากขึ้น

 ในอดีตพื้นที่กว่า 360 ไร่ ถูกพัฒนาเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของไทยในปี 2468 ตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ 6 เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์และลานแสดงสินค้า จากนั้นจึงถูกปรับปรุงใหม่เป็นสวนสาธารณะ

 

 

การปรับปรุงสวนลุมพินีในวาระครบรอบ 100 ปี จะแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรก คือการปรับปรุงสภาพพื้นถนน สร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน รวม 40,000 ลบ.ม. และงานก่อลานเอนกประสงค์ โดยใช้ระยะเวลา 240 วัน ด้วยงบประมาณส่วนแรก 154 ล้านบาท

 

 

ส่วนในระยะที่ 2 จะเป็นพื้นที่ที่เหลือทั้งหมด ให้เสร็จภายในปี 2567 รวมงบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท ที่ผ่านมา กทม.ได้ทำประชาพิจารณ์ออนไลน์ รับฟังปัญหาจากผู้ใช้งานจริง โดยคาดหวังให้สวนลุมพินีเป็นต้นแบบของสวนสาธารณะที่เป็นมากกว่าสวนสาธารณะ

 

 

ปัจจุบัน กทม.มีพื้นที่สีเขียว 7.3 ตารางเมตรต่อคน จากเดิมที่มีเพียง 6 ตารางเมตรเท่านั้น โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนลุมพินี เป็น 1 ในแผนฟื้นฟูเมืองด้วยพื้นที่สาธารณะของ กทม. และแผนแม่บทโครงข่ายพื้นที่สีเขียว ที่ขณะนี้ทยอยปรับปรุงเสร็จแล้วทั่ว กทม. เช่น ล่าสุดที่โครงการสวนป่าเบญจกิติ

 

 

 

ที่มา thaipbs
ใหม่กว่า เก่ากว่า
;