Top Headlines

พรรคร่วมเสียงไม่แตก สว. เสียงไม่พอ พิธาชวดนั่งนายกฯ รอบแรก คาดโหวตใหม่สัปดาห์หน้า


 ALERT: พรรคร่วมเสียงไม่แตก สว. เสียงไม่พอ พิธาชวดนั่งนายกฯ รอบแรก คาดโหวตใหม่สัปดาห์หน้า


วันนี้ ที่ประชุมรัฐสภามีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดย นพ. ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าเพื่อไทย เสนอชื่อ คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคก็ก้าวไกล เข้าชิงตำแหน่งนายกคนที่ 30 โดยไม่มีผู้เสนอแข่ง โดยมีผู้รับรอง 302 คน โดยต้องได้เสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภา คือ 375 คน

จากนั้นประธานสภาเปิดโอกาสให้ที่ประชุมอภิปรายคุณสมบัติ โดยมีสาระสำคัญดังนี้
ชาดา ไทยเศรษฐ์ ภูมิใจไทย: อ้างไม่โหวต นายกพิธา เพราะมีนโยบายแก้ 112 - ชี้หากไม่แก้จะโหวตให้และนั่งฝ่ายค้าน
สว.ประพันธ์ุ คูณ มีชี้ พิธา ถือหุ้นสื่อ มีลักษณะต้องห้ามเป็นนายก อ้าง กกต. มีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาแล้ว และไม่ต้องรอคำวินิจฉัยของศาลเพราะสามารถวินิจฉัยเองได้
จากนั้นชัยธวัช เลขาพรรคก้าวไกลได้ถามที่ประชุมว่าประชาชนอยู่ตรงไหนในประชาธิปไตยไทย เนื่องจากการอภิปรายเน้นเรื่องนโยบาย ม.112 เป็นหลัก โดยไม่คำนึงถึงมติที่ได้รับจากคะแนนเสียงของประชาชน จากนั้นกล่าวต่อว่า สถาบันฯ ต้องอยู่เหนือการเมือง - ไม่สมควรเอามาปะทะกับผลการเลือกตั้ง ขอสภาลงมติโดยให้เคารพเสียงของประชาชน
สว. คำนูณชี้ ม. 112 คือมรดกทางวัฒนธรรมของสังคมไทย หนึ่งในภารกิจสำคัญของ สว. คือการธำรงไว้ซึ่งมาตรา 112 และมีการอ้างการแบ่งแยกดินแดน

พิธา ขึ้นชี้แจงครั้งที่ 2 ย้ำ!! ประเทศไทย ต้องเป็นรัฐเดี่ยวที่ก้าวหน้า และก้าวไกลไม่มีนโยบายแบ่งแยกดินแดน

จากนั้น 2 พรรคเล็กนอก MOU (พรรคครูไทยเพื่อประชาชน, พรรคใหม่) ยินดีสนับสนุนแคนดิเดตนายกฯ จากพรรคอันดับหนึ่ง แต่ขอรอดูท่าที ม.112 ของก้าวไกลอีกครั้ง ห่วงสังคมขัดแย้ง
สว. เสรี ระบุ ก้าวไกลไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ ได้แค่ 14 ล้านเสียง เพื่อไทยมีคนเลือก 10 ล้านเสียงไม่ได้ต้องการพิธา - บอกเรื่อง ม.112 ปรากฏชัดว่าเป็นการล้มล้าง สว. จึงโหวตให้ไม่ได้ ย้ำ!! ไม่เชื่อหาก กก. ถอย อย่างไรก็ไม่โหวตให้ ยอมโดนด่าเพื่อปกป้องเสาหลักของบ้านเมือง เตือนหากเสียงไม่ถึง อย่าปลุกม็อบนอกสภา ยุยงส่งเสริมเด็ก 

พิธาแจงกลับ ไม่เคยยุยงปลุกปั่น เด็กมีความคิด ยุยงไม่ได้ ตอบข้อสงสัยใช้อำนาจประกันตัวม็อบ เป็นการใช้สิทธิตามอำนาจหน้าที่

จากนั้นพิธาได้แสดงวิสัยทัศน์และเริ่มการโหวตนายกโดยผลการลงมติ เสียงเห็นชอบมีไม่ถึงกึ่งหนึ่งของรัฐสภา ทำให้ยังไม่สามารถมีผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่หลังการเลือกตั้ง

#พิธา #นายก #เลือกนายก #สว #KasidateToday

ใหม่กว่า เก่ากว่า
;