ครม. เคาะเพิ่ม วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 2566 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน

☺ UPDATE: ครม. เคาะเพิ่ม วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 2566 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน
ครม. เคาะเพิ่ม วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 2566 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน ส่งผลให้ปลายเดือนกรกฎาคมนี้ มีวันหยุดราชการยาว 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม
วันศุกร์ 28 ก.ค. - วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันจันทร์ 31 - วันหยุดราชการกรณีพิเศษ (ครม. อนุมัติเพิ่ม)
วันอังคาร 1 ส.ค. - วันอาสาฬหบูชา
วันพุธ 2 ส.ค. - วันเข้าพรรษา
#วันหยุดยาว  #KasidateToday
ใหม่กว่า เก่ากว่า
;