LIVE: เพื่อไทย เตรียมดึงพรรคอื่น ร่วมตั้งรัฐบาลแทนก้าวไกล เหตุ สว. สส. ไม่โหวตให้

2 ส.ค. 
13:30 น. - รายงานข่าวพรรคเพื่อไทย เผยเพื่อไทย เตรียมเขี่ย ก้าวไกล ออกจากการเป็นพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล เนื่องจาก สว. สส. ไม่โหวตให้หากมีก้าวไกลในพรรคร่วมจัดตั้ง เตรียมดึงพรรคอื่นเข้าร่วมเพิ่ม หลังพูดคุย 2 พรรคด่วนเช้าวันนี้ ได้ข้อสรุปว่าก้าวไกลยังไม่ถอยแก้มาตรา 112 โดยอาจต้องยกเลิก MOU 8 พรรคร่วมเดิม เพื่อจัดตั้งพรรคร่วมรัฐบาลใหม่ โดยไม่มีพรรค 2 ลุงร่วมด้วย ที้งนี้ยังมีรายงานว่าเพื่อไทยยังหวังให้ก้าวไกลร่วมโหวตให้แม้ไม่มีก้าวไกลในสมการนี้


13:30 น. - น.ต. ศิธา ทิวารี หนึ่งในสมาชิกพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลเดิมทวิตสั้น ๆ #มันจบแล้วครับนาย สะท้อนผลการหารือ 2 พรรค ก้าวไกล เพื่อไทย ขณะ 14:00 น. เพื่อไทยจะแถลงผลหารืออย่างเป็นทางการ โดยไร้ก้าวไกลนั่งร่วมโต๊ะแถลงด้วย
#มันจบแล้วครับนาย
— น.ต.ศิธา ทิวารี (@SitaDivari) August 2, 2023
14:20 น. - พรรคเพื่อไทย แถลง เริ่มต้นใหม่ ผ่าทางตัน หาทางออกให้ประเทศ โดยมีรายละเอียดคือ เพื่อไทยไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข ม.112 เพื่อไทยช่วยก้าวไกลอย่างสุดความสามารถแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถจัดตั้งได้ ประกอบกับการหารือกับพรรคอื่นๆ พบว่านโยบายการแก้ไข ม.112 ทำให้หลายพรรคไม่สามารถร่วมกันทำงานได้ เพื่อไทยถึงต้องออกจากความร่วมมือกันระหว่าง 8 พรรคเดิม เพื่อดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลโดยพรรคเพื่อไทย โดยไม่มีพรรคก้าวไกล เพื่อที่จะเสนอนายเศรษฐา ทวีศิลป์เป็นนายกรัฐมนตรี และจะเร่งดำเนินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และคืนอำนาจกลับสู่ประชาชนทันที ทั้งนี้ นโยบายบางส่วนใน MOU จะยังคงผลักดันต่อไป อาทิ สมรสเท่าเทียม สุราก้าวหน้า ปรับปรุงระบบรัฐ-ราชการรวมศูนย์ เป็นต้น
16:00 น. - นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล  แถลงภายหลังการหารือร่วมพรรคเพื่อไทย ถึงเนื้อหาและผลการหารือว่า ทางพรรคเพื่อไทยได้แจ้งว่าจะขอออกจาก MOU ที่ทำร่วมกัน 2 ฉบับ คือ ฉบับ 1 MOU 8 พรรค และ ฉบับ 2 MOU ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลที่ทำร่วมกันในตอนเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร

พรรคก้าวไกลขอโทษประชาชนที่ไม่สามารถผลักดันการจัดตั้งรัฐบาลตามเจตจำนงของประชาชนได้สำเร็จ

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าพรรคก้าวไกลจะอยู่ในสถานะใด จะทำงานในฐานะผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ ให้ดีที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของทุกคน การแก้ไขระบบเศรษฐกิจให้เท่าทันโลก เปิดโอกาสให้ทุกคนมีความเท่าเทียม ผลักดันการกระจายอำนาจ หน่วยงานรัฐโปร่งใส เคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพื่อให้บ้านเมืองเป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ให้ทุกเสียงของประชาชนมีความหมายอย่างแท้จริง

18:00 น. - พรรคเป็นธรรมทวีตพร้อมเป็นฝ่ายค้านเคียงข้างก้าวไกล ระบุ เราไม่สามารถจะตระบัดสัตย์ได้ เราขอเดินต่อไปตามอุดมการณ์ระบอบประชาธิปไตย ถ้าต้องคืนอำนาจให้กับเผด็จการเราไม่สามารถเข้าร่วมได้ จะให้เราไปร่วมสืบทอดอำนาจให้เผด็จการเราไม่ทำ


3 ส.ค.

8:40 น. - หัวใจหลักเวลานี้ คือ ปากท้อง ซึ่งหนึ่งวันที่หายไปล้วนมีความหมายต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในฐานะตัวแทนและเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งทางการเมือง ซึ่งถือเป็นตัวแทน ประชาชน 237,731 เสียง 5 พรรคการเมือง ขอสนับสนุนให้มีการจัดตั้งรัฐบาล ให้มีผู้บริหารประเทศโดยเร็วที่สุด

โดยผ่านกระบวนการการจัดตั้งในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะเราเชื่อว่า ความสมบูรณ์ในโลกนี้ไม่มีอยู่จริง แต่ความจริงคือ การทำสมดุลให้เกิดขึ้นใหม่กว่า เก่ากว่า
;