Top Headlines

SPECIAL : เมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลกทางวัฒนธรรม

 

SPECIAL : เมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลกทางวัฒนธรรม

ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ที่กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประกาศขึ้นทะเบียน 'เมืองโบราณศรีเทพ' เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อ 19 กันยายน 2566

ถือเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทยแห่งที่ 4 ต่อจากเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร, นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง และเป็นแหล่งมรดกโลกเหล่งที่ 7 ของประเทศไทย

ทั้งนี้อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ หรือ เมืองโบราณศรีเทพ ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งอารยธรรมสมัยทวารวดีที่ดีที่สุดของเมืองไทย โดยภายในยังคงไว้ซึ่งซากปรักหักพังและสิ่งปลูกสร้างของเมืองโบราณที่ยังคงสมบูรณ์ให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาศึกษาและเยี่ยมชม โดยภายในจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เมืองในและเมืองนอก และมีกำแพงเมืองล้อมรอบ มีพื้นที่กว่า 2,800 กว่าไร่ นอกจากนี้ยังมีการขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ภายในบริเวณเมืองศรีเทพด้วย

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ถูกเสนอเป็นแหล่งมรดกโลกแบบ Serial Nomination โดยนับเอาพื้นที่ที่เป็นสามองค์ประกอบอันทรงคุณค่าและมีความเชื่อมโยงกันทั้งในด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม ได้แก่ เมืองโบราณศรีเทพ โบราณสถานเขาคลังนอก และเขาถมอรัตน์ ซึ่งได้เข้าสู่บัญชี รายชื่อเบื้องต้นมรดกโลก (Tentative List) ในปี พ.ศ.2562 กระทั่งได้รับการพิจารณาและประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่19 กันยายน 2566 ทำให้ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นเมืองมรดกโลกลำดับที่ 7 แห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ


#KasidateToday #เมืองโบราณศรีเทพ

أحدث أقدم
;